tumblr hit tracking tool

Hästar

Våra träningsanläggningar är dimensionerade för att passa hästar av alla storlekar. Vi ser gärna att sporthästar som travhästar och galloppörer nyttjar vår anläggning och expertis för friskvård, träning och rehabilitering.

Vattenträning är en skonsam och effektiv metod vid både hästrehab, träning och friskvård. Vid muskelskada, ryggproblem, senskada eller gaffelbandsskada har träning på vattenbana visat sig vara mycket fördelaktigt.

Vattenträningen anpassas till hästen genom reglering av hastighet och vattendjup, samtidigt som vi kontinuerligt mäter och protokollför pulsen. Med våra metoder registreras alla viktiga data för att ge noggrann kontroll av hästens form och framsteg under vattenträningsförloppet.